Drept la replică

Rea credinţă şi dezinformare

Drept la replică

 

Ziarul Actualitatea de Călăraşi a publicat articolul „Locuitorii comunei Radovanu vor schimbarea părintelui paroh” sub semnătura doamnei Ana-Maria Gonciu.

În acest articol se aduc acuze preoţilor de la parohia Radovanu din cadrul Protopopiatului Olteniţa, în mod deosebit la adresa preotului paroh Toader Sorin-Costinel.

Pentru informarea corectă a opiniei publice, Serviciul de Presă al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor precizează:

 

Corpul de Inspecţie şi Control al Sfintei Episcopii a Sloboziei şi Călăraşilor, a cercetat acuzele aduse şi a luat declaraţii de la persoanele amintite în articol, astfel: Postelnicu Nicolae, 86 ani (alias Nea Nicu), Topală Gheorghe, 78 ani (alias Nea Gică), şi Surcel Dumitru, 88 ani (alias Nea Mitică) dintre care primii 2 membri ai Consiliului Parohial, precum şi de la alţi membri ai Consiliului Parohial şi locuitori ai comunei Radovanu între care amintim pe domnul Vişan Benedict, fost primar al comunei Radovanu în (1992-2000) de profesie inginer constructor, consilier parohial, şi domnul Dragu Iancu, epitrop casier al parohiei.

Punându-se la dispoziţia celor prezenţi toate documentele parohiei, s-a remarcat faptul că articolul a fost tendenţios, manifestând rea credinţă, întrucât persoanele din articol au declarat că nu împărtăşesc acuzaţiile aduse preoţilor din parohia Radovanu.

Astfel, afirmaţia că taxele pentru serviciile de botez, cununie, înmormântare şi contribuţia anuală sunt stabilite „de către preotul paroh singur”,  este demontată de prezenţa Procesului Verbal nr. 9 din data de 17 februarie 2013, în care cuantumul acestor servicii şi datorii creştineşti faţă de Biserică au fost stabilite de către Consiliul Parohial întrunit legal (12 membri), între care şi persoanele amintite ca şi acuzatori.

Aceste contribuţii se stabilesc în funcţie de nevoile parohiei şi de posibilităţile materiale ale credincioşilor, pentru orice sumă încasată eliberându-se de fiecare dată chitanţă.

În ceea ce priveşte afirmaţia că „Nea Nicu” (Postelnicu Nicolae) ar fi donat în urmă cu 2 ani 1.000 lei (zece milioane lei vechi) şi nu ar fi primit chitanţă nici până astăzi, este eronată, întrucât suma a fost înregistrată cu chitanţă în data de 11 august 2007, fapt recunoscut chiar de cel în cauză.

În problema cu sumele încasate la Sâmbăta Morţilor s-a făcut dovada chitanţării întregii sume, iar toţi cei prezenţi au susţinut că afirmaţia că preoţii nu acceptă sume mai mici de 20 lei pentru un pomelnic este neadevărată.

Privitor la sumele strânse din parohie pentru achitarea obligaţiilor financiare faţă de firma de construcţii care a lucrat la exteriorul Bisericii (S.C. Danriz Geo Construct SRL), s-au pus la dispoziţie chitanţele şi factura nr. 034/2013 în valoare de 9.000 lei, bani care au fost strânşi din parohie de către preoţi împreună cu consilierii şi plătiţi de către aceştia din urmă (consilieri) direct firmei susmenţionate.

Acuzaţia că banii din arenda de pe terenul bisericii „sunt băgaţi în buzunarul preoţilor”, a fost demontată de prezenţa chitanţelor înregistrate în contabilitatea parohiei ca venit agricol al parohiei Radovanu.

Referitor la acuzaţia că preoţii nu s-ar implica în înfiinţarea unui nou cimitir, s-au pus la dispoziţie adresele nr. 8/14 martie 2012 şi nr. 34/23 iulie 2013, prin care se solicită din partea parohiei Radovanu, Primăriei Radovanu, punerea în posesie asupra cimitirelor din comuna Radovanu cât şi pe cei 600 mp invocaţi de „Nea Mitică” (Surcel Dumitru) în articol şi totodată răspunsul primăriei nr. 3441/06 august 2013 prin care se răspunde parohiei la cele 2 adrese mai sus amintite cu precizarea că cimitirele „din comuna Radovanu” aparţin domeniului public şi sunt în administrarea primăriei conform H.C.L. nr 11/24 August 1999.

Privitor la neachitarea facturilor datorate de către parohia Radovanu societăţii ENEL Electrica şi pe cale de consecinţă întreruperea energiei electrice la Biserică, sunt puse la dispoziţie facturile care atestă plata la zi a energiei electrice de către parohie, făcându-se totodată precizarea de către cei prezenţi, enoriaşi ai parohiei Radovanu, inclusiv de către cei 3 „acuzatori” că în duminica la care se face referire că energia electrică ar fi fost oprită la Biserici pentru neplată, a fost vorba practic de o pană de curent la nivelul întregii localităţi.

Privitor la afirmaţia din finalul articolului că despre „preotul paroh Sorin Toader” a mai scris şi presa locală „Olteniţeanul” referitor la înmormântarea numitului Ungureanu Gheorghe, facem precizarea că este vorba de aceeaşi lipsă de profesionalism, fiind documente concludente care pot fi puse la dispoziţie oricând, că incidentul respectiv şi persoana în cauză nu au nimic de a face cu localitatea Radovanu, totul petrecându-se în municipiul Bucureşti, mai precis Cimitirul Ghencea şi fiind vorba de un şantaj emoţional, nicidecum de un fapt real.

Având în vedere cele clarificate mai sus şi refuzul doamnei jurnalist Ana-Maria Gonciu de a dialoga cu Biroul de Presă al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor printr-o solicitare scrisă a redacţiei şi întrebări punctuale pe subiect privitor la situaţia semnalată, de fapt un demers jurnalistic firesc, considerăm că articolul din ziarul Actualitatea de Călăraşi din data de 03 noiembrie 2013 este întocmit cu rea credinţă aducând grave prejudicii Bisericii ca instituţie şi preoţilor incriminaţi ca şi persoane, nerespectându-se deontologia profesională de jurnalist.

 

 

Biroul de Presă

al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

 

Please enter banners and links.

Next Post

"Nu au fost sesizate încălcări ale legii la Avicola Călăraşi S.A.", informează I.T.M. Călăraşi şi D.S.V.S.A. Călăraşi

joi nov. 7 , 2013
Joi, 7 noiembrie a.c., la Instituţia Prefectului a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor S.C. Avicola Călăraşi S.A., ai Direcţiei Sanitar – Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi. Tema discuţiei a fost generată de preocuparea autorităţilor guvernamentale faţă de evoluţia socio-economică a situaţiei […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!