D.G.A.S.P.C. Călăraşi scoate la concurs trei posturi contractuale

locuri_de_munca_52936900Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(D.G.A.S.P.C.) Călăraşi, cu sediul în Călăraşi str. Bărăganului nr.1, orgaanizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

1.Asistent medical generalist-1 post –Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică(CRRN) Plătăreşti

2.Kinetoterapeut-1 post CRRN Plătăreşti

3.Infirmieră-1 post CRRN Plătăreşti

 

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din H.G. nr 286/2011 modificată si completatată prin.H.G.nr.1027/2014 pentru modificarea şi  completarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice:

Condiţiile  specifice necesare, în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt :

1 Asistent medical generalist:

Studii medii absolvite cu diploma

Studii postliceale, absolvite cu diploma, specializarea asietnt medical generalist.

2 Kinetoterapeut

Studii superioare de lungă durată absolvitecu diplomăde licenţă, specializarea kinetoterapie-fiziokinetoterapie;

  1. Infirmieră:

Studii medii

Certificat curs infirmier

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 septembrie 2015, ora 10 -Proba scrisă

25 septembrie ora 10- proba interviu

 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 18 septembrie 2015, orele 14,00 la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul DGASPC Călăraşi , str. Bărăganului nr.1

 

Dosarul de concurs va conţine documentele prevăzute la art.6 al Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografia de concurs va fi afişată la sediul DGASPC Călăraşi, precum şi pe site-ul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0242.311.060,interior 106-Compartimetul Resurse Umane.

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Cezar Neagu: ,,Mai avem o lună, de lucru, pe reţelele de alimentare cu apă şi canalizare”

vin sept. 4 , 2015
Amplul proiect CL8, implementat de SC Ecoaqua, în municipiul Călăraşi este aproape de final.  Chiar dacă, în  prezent, călărăşenii sunt nevoiţi să suporte cu stoicism lucrările  desfăşurate la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, până la finele acestui an proiectul respectiv va fi terminat. Cezar Neagu, directorul SC Ecoaqua, […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!