Continuă campania de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

Print Friendly, PDF & Email

D.G.A.S.P.C. Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. Bărăganului nr. 1, derulează în parteneriat cu A.N.D.P.D.C.A, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști, Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).

În acest context, D.G.A.S.P.C Călărași continuă și în anul 2020 campaniile de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști pentru a lua în plasament copii.

Pot fi atestate ca asistent maternal numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
1. au capacitate deplină de exercițiu;
2. au domiciliul în județul Călărași;
3. prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi:
– solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu prezintă afecțiuni medicale care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil;
– solicitanții au absolvit cel puțin 10 clase;
– solicitanții prezintă aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale;
– solicitanții și persoanele care locuiesc împreuna cu aceștia nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni;
– solicitanții au în familie un venit stabil;
– solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârsta, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament;
– solicitanții prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență copii cu vârsta 0-7 ani;
4. au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
5. au urmat cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C. Călărași.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

1. persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
2. părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Asistenții maternali beneficiază de un salariu de încadrare între 2270 lei și 2769 lei (în funcție de vechimea în muncă), de sporuri specifice conform legislației muncii, inclusiv indemnizație de hrană și vouchere de vacanță, iar pentru copiii din plasament se acordă lunar alocația de plasament în cuantum de 600/900 lei și alocația de stat.
Persoanele interesate vor adresa D.G.A.S.P.C. Călărași o cerere de evaluare a capacității lor în vederea atestării ca asistent maternal profesionist. Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii sau copii cu dizabilități/nevoi speciale.
Pentru informații suplimentare privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Asistență Maternală – Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP, din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași, tel. 0242/311060.
Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

PNL Călărași între acuze și decizii radicale, înainte de începerea campaniei electorale

sâm feb. 22 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Săptămâna aceasta, personaje care joacă un rol important, în politica județeană, s-au acuzat reciproc referitor la politica dusă atât în partid, cât și în plan administrativ. Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a răspuns acuzelor conform cărora ar urma să candideze la alegerile locale […]