Consilier județean si local, în acelasi timp, Dumitru Constantinescu a fost declarat incompatibil de ANI după 2 ani

Dumitru CAgenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către CONSTANTINESCU DUMITRU, fost consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi.

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că DUMITRU CONSTANTINESCU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20.04.2011 – 29.06.2011, întrucât a deţinut, simultan, următoarele funcţii şi calităţi:
– calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Lehliu – Gară, Judeţul Călăraşi, şi calitatea de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 88, alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
– calitatea de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi şi funcţia de administrator – membru în Consiliul de administraţie al S.C. DRUMURI şi PODURI S.A. Călăraşi, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

În perioada 25.06.2008 – 30.06.2011, CONSTANTINESCU DUMITRU a exercitat calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Lehliu – Gară, Judeţul Călăraşi.

În perioada 20.04.2011 – 29.06.2011, CONSTANTINESCU DUMITRU a exercitat calitatea de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi.

Începând cu data de 17.10.2008, CONSTANTINESCU DUMITRU deţine atât calitatea de asociat, cât şi funcţia de administrator al S.C. ECO STAR COM S.R.L.

De asemenea, începând cu data de 11.02.2010, CONSTANTINESCU DUMITRU deţine funcţia de administrator – membru în Consiliul de administraţie al S.C. DRUMURI şi PODURI S.A. Călăraşi.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, potrivit prevederilor art. 88, alin. (1), lit. d) şi alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu (…) funcţia de administrator, membru al consiliului de administraţie (…) la (…) societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea (…) consiliului judeţean respectiv (…)”.

Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, 2 aprilie 2013

 

Please enter banners and links.

Next Post

La Călăraşi, începe ,, marea cârpeală” a gropilor din asfalt

mie apr. 3 , 2013
În aceste zile, edilul Daniel Drăgulin ne-a informat că, după aprobarea bugetului local, va începe ,,marea cărpeală a gropilor din asfalt”. De fapt, nu este o noutate, pentru că, în ultimii ani, autorităţile locale nu au reuşit să atragă fonduri guvernamentale sau  europene pentru asfaltarea, în întregime, a  principalelor artere […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!