COMUNA BORCEA/ANUNT DE MEDIU

COMUNA BORCEA cu sediul in com. Borcea, str. Calea Calarasi, nr. 422, judetul Calarasi, in calitate de titular al planului „ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA BORCEA„ amplasat in jud. Calarasi, comuna Borcea, sat Borcea+extravilan, aduce la cunostinţa autoritaţilor consultate pe durata procedurii de realizare a evaluarii de mediu, cat si a publicului interesat de potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului menţionat, luarea de catre Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii acestui plan.

Factorii interesati, îndeosebi publicul pot consulta informatiile de mai jos, pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi www.apmcl.anpm.ro sau la sediul acesteia, din mun.Calarasi, .Sos.Chiciului, nr.2, jud. Calarasi, in intervalul orar 10-14 al fiecărei zile lucrătoare:

Ø Decizia A.P.M. Calarasi nr. 10074/ 16.08.2022 de emitere a Avizului de mediu necesar adoptarii planului urbanistic zonal in cauza;

Ø proiectul de plan, cu toate completarile aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluarii de mediu – in forma avizata de A.P.M. Calarasi;

Ø declaraţia prevazuta de art.33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA BORCEA

lun aug. 22 , 2022
COMUNA BORCEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BORCEA, JUDETUL CALARASI”, propus a fi amplasat jud. Călărași, comuna Borcea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași, șos. Chiciului, nr.2, […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!