COM. BORCEA/ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Print Friendly, PDF & Email

U.A.T. COMUNA BORCEA din județul Călărași anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1,2,13,15,29 începând cu data de 01.08.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Borcea, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 01.08.2023
Data de sfârșit a afișării: 29.09.2023
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți deținători, la sediul Primăriei Comunei Borcea și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.


PRIMAR, ing. Nedelcu Paturca Theodor Aniel

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Te mai poate interesa