Cetăţenii care nu păstrează curăţenia în municipiul Călăraşi vor fi sancţionaţi

foto curatenie calarasiMunicipalitatea călărăşeană aduce în atenţie faptul că cetăţenii au obligaţia să respecte prevederile legale ce impun păstrarea curăţeniei . În conformitate cu HCL 105/29.11.2012, privind Regulamentul de Gospodarire Comunala a Municipiului Calarasi, aceţtia au obligaţia de menţinere şi întreţinere a curăţeniei astfel:
– curăţarea faţadelor, locuinţelor şi altor construcţii amplasate la frontul străzii şi zugrăvirea periodică a acestora;
– menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
– păstrarea curăţeniei pe arterele de circulatie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice.
– întreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în curţi si în grădini, precum şi pe alte terenuri pe care le deţin, impiedicând prin aceasta convieţuirea în condiţii civilizate a colocatarilor şi vecinilor;
– păstrarea curăţeniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe care le deţin sau folosesc;
– nu este permisă aruncarea cojilor seminţelor de dovleac, floarea soarelui, a mucurilor de ţigara, ambalajelor, pet-urilor, etc., în locuri nepermise, altele decât coşurile pentru gunoi, pubelele sau conteinerele special amenajate;
– uscarea rufelor la ferestre şi balcoane (în afara parapetului) pe arterele principale ale municipiului, cat si depozitarea de obiecte grele sau voluminoase pe placa balconului, precum şi aşezarea oricăror obiecte (în afara ghivecelor cu flori) pe faţadele construcţiilor, la ferestre şi balcoane, pentru a nu dauna esteticii municipiului;
– udarea florilor aflate pe partea exterioara a clădirilor fără evitarea scurgerii apei pe pereţii clădirii sau stropirea trecătorilor;
– nu este permisa aruncarea sau scuturatul pe fereastra sau din balcoane a oricăror obiecte;
– Nu este permisa urcarea şi oprirea pe trotuare a oricăror vehicule destinate transportului de marfuri pentru încărcare/descărcare marfa sau orice alt scop.

Nerespectarea acestor reguli constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi de la 100 la 200 lei.

Tot contravenţie ce se sanctioneaza cu amenzi cuprinse între 500 şi 1000 lei constituie şi:
– aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum şi in alte locuri publice a reziduurilor menajere sau vegetale, a molozului si altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel, ca utilaje, ambalaje, tonete, chioşcuri, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel – degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare; caroseriile autovehiculelor fără numere de înmatriculare depozitate pe domeniul public se vor ridica şi transporta de către organele abilitate, proprietarul suportând sancţiunea de la art. 5 precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public;
– evacuarea reziduurilor şi apelor uzate prin maturare, din localuri, magazine sau imobile, pe trotuare, în rigole sau pe carosabil;
– parcarea pe o perioada mai mare de 15 zile a autovehiculelor avariate sau defecte pe carosabilul străzilor, împiedicând executarea lucrărilor de salubrizare;
– blocarea cu materiale, gunoi, autovehicule sau garaje a accesului la iunstitutiile din municipiu, la aleile dintre blocuri, la conteinere şi platformele de gunoi;
– expunerea prin lipire a afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât pe panourile de afişaj, precum şi scrierea pe clădiri sau monumente, de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de insemne de orice natură.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Poliţia călărăşeană la zi aniversară

mar mart. 25 , 2014
Data de 25 martie este o zi plină de semnificaţie pentru Poliţia Română. În fiecare an, la această dată este sărbătorită Ziua Poliţiei Române. Însă, la nivelul judeţului Călăraşi, în această zi s-au marcat și cei 181 de ani de atestare documentară a Poliţiei călărăşene. Cu acest prilej, au fost […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!