Print Friendly, PDF & Email

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 96/46/CE (Regulamentul General privind Protectia […]

Print Friendly, PDF & Email

  În ?edin?a de Consiliu Local a fost aprobat? documenta?ia tehnico-economic? si indicatori tehnico-financiari pentru investi?ia in cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea ?i echiparea Liceului Danubius, C?l?ra?i” Valoarea total? a proiectului este de  2.029.391,37  lei, inclusiv TVA. În expunerea de motive, ini?iatorul proiectului, primarul Daniel ?tefan Dr?gulin, men?ioneaz? : ,,Documenta?ia […]

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Judetean C?l?ra?i ?i Inspectoratul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? “Barbu ?tirbei” au inaugurat, mar?i, 2 aprilie, pichetul din zona Fundulea, structur? care va deservi Autostrada, fiind cea de-a opta subunitate de pompieri . Prezent la Calarasi, dr. Raed Arafat, ministrul secretar de stat, a felicitat pompierii, le-a urat misiuni […]

Print Friendly, PDF & Email

 Vineri, 15 martie, cu începere de la ora 14.00, în sala de spectacol Barbu ?tirbei a Centrului Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a organizat cea de-a VII-a edi?ie a evenimentului ,,S?rb?toarea Prim?verii”, care s-a desf??urat, ?i în acest an, sub forma unui spectacol-concurs intitulat ”Câ?tig? pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

D.G.A.S.P.C. C?l?ra?i deruleaz?, în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolid?rii ?i dezvolt?rii re?elei de asisten?i maternali profesioni?ti. Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinan?at din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Capital Uman (2014-2020). În acest context, D.G.A.S.P.C C?l?ra?i desf??oar?, în perioada martie-aprilie […]

Print Friendly, PDF & Email

În data de 21 februarie a.c., în cadrul Facult??ii de Management, Inginerie Economic? în Agricultur? ?i Dezvoltare Rural?- Filiala C?l?ra?i, sub egida “Idei de proiecte comunitare”, studen?ii c?l?r??eni au prezentat ideile de proiecte ce ar putea fi implementate de c?tre agenti economici ?i de c?tre institu?iile publice locale, prin programele […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i s-a al?turat demersului Asocia?iei Pacien?ilor Oncologici-Filiala C?l?ra?i de a organiza un eveniment caritabil menit s? atrag? fondurile necesare dot?rii sec?iei de Oncologie a Spitalului Jude?ean de Urgen?? Pompei Samarian C?l?ra?i, în sensul achizi?ion?rii unui vizualizator de vene VIVO 500S. Evenimentul caritabil va fi organizat în data de […]

Print Friendly, PDF & Email

În s?pt?mâna 04 – 08.02.2019, ITM C?l?ra?i a efectuat controale în urm?toarele domenii de activitate: comer?, baruri ?i alimenta?ie public?, transporturi rutiere de marf?, cre?terea bovinelor de lapte, fabricarea produselor din beton, confec?ii textile, agricultur?, depozite de construc?ii, service auto, alte domenii de activitate. Rezultatul controalelor: – inspectorii de munc? din cadrul compartimentului […]

12Shares