Print Friendly, PDF & Email

Pu?ine sunt momentele de o înc?rc?tur? emo?ional? deosebit?, la care avem prilejul s? particip?m, de aceea, este o real? bucurie când ai ocazia s? men?ionezi un astfel de moment, petrecut în ora?ul t?u. Palatul Copiilor C?l?ra?i a marcat un moment de excep?ie, în activitatea sa, vineri, 10 mai 2019: a […]

Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i a devenit miercuri, 15 mai, beneficiar al unui nou contract cu finan?are european? nerambursabil?. Primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat contractul de finan?are al proiectului ”Reabilitarea termic? a Gr?dini?ei cu Program Prelungit ?ara Copil?riei”, finan?area fiind oferit? de Programul Opera?ional Regional 2014-2020; Axa prioritar? 3-Sprijinirea tranzi?iei […]

Print Friendly, PDF & Email

Poli?i?ti din cadrul IPJ C?l?ra?i au ridicat, în cursul zilei de ast?zi, 15 mai 2019, de la sediul clubului AFC Dun?rea C?l?ra?i, mai multe dosare care vizeaz? activitatea clubului din perioada 2014-2016 ?i care fac obiectul unui dosar de delapidare aflat pe masa oamenilor legii. Facem precizarea c? documentele ridicate […]

Print Friendly, PDF & Email

În acest sfâr?it de s?pt?mân?, jandarmii c?l?r??eni împreun? cu efective de jandarmi din cadrul Grup?rii de Jandarmi Mobile Constan?a, având în sprijin Poli?ia Municipiului C?l?ra?i, I.S.U. C?l?ra?i ?i Direc?ia Poli?ie Local? C?l?ra?i vor asigura m?surile de ordine ?i siguran?a public? la o serie de evenimente sportive organizate în zona de […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i organizeaz? în perioada 17 – 19 mai 2019, cea de-a XXXI-a edi?ie a Festivalului-concurs de interpretare a muzicii u?oare române?ti “Flori de Mai”, festival cu tradi?ie în peisajul muzical na?ional, care continu? s? promoveze prin intermediul concuren?ilor, farmecul muzicii u?oare române?ti. Concursul se […]

Print Friendly, PDF & Email

Cu prilejul anivers?rii Zilei Veteranilor de R?zboi, miercuri, 24 Aprilie, începând cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor C?l?r??eni din al Doilea R?zboi Mondial, a avut loc ceremonialul militar ?i religios, organizat cu mult? recuno?tin?? fa?? de eroii care au luptat pentru acest popor. La eveniment au participat reprezentan?ii autorit??ilor locale […]

Print Friendly, PDF & Email

Ministrul Apelor ?i P?durilor, Ioan Dene?, s-a aflat joi, 18 aprilie, într-o vizit? de lucru în jude?ul C?l?ra?i, al?turi de directorul general al Administra?iei Na?ionale “Apele Române” (ANAR), Victor Sandu ?i directorul Administra?iei Bazinale de Ap? Buz?u-Ialomi?a (ABA), Marilena Stoian. În programul demnitarului s-a aflat prezentarea viitorului obiectiv “Subtraversare dig […]

Print Friendly, PDF & Email

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 96/46/CE (Regulamentul General privind Protectia […]

Print Friendly, PDF & Email

  În ?edin?a de Consiliu Local a fost aprobat? documenta?ia tehnico-economic? si indicatori tehnico-financiari pentru investi?ia in cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea ?i echiparea Liceului Danubius, C?l?ra?i” Valoarea total? a proiectului este de  2.029.391,37  lei, inclusiv TVA. În expunerea de motive, ini?iatorul proiectului, primarul Daniel ?tefan Dr?gulin, men?ioneaz? : ,,Documenta?ia […]

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Judetean C?l?ra?i ?i Inspectoratul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? “Barbu ?tirbei” au inaugurat, mar?i, 2 aprilie, pichetul din zona Fundulea, structur? care va deservi Autostrada, fiind cea de-a opta subunitate de pompieri . Prezent la Calarasi, dr. Raed Arafat, ministrul secretar de stat, a felicitat pompierii, le-a urat misiuni […]

0Shares