Câştigul salarial mediu nominal brut a fost cu 8,4% mai mare în decembrie, decât în luna noiembrie 2016

Print Friendly, PDF & Email

În luna decembrie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3257 lei, cu 8,4% mai mare decât în luna noiembrie 2016. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2354 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 182 lei (+8,4%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (6120 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1332 lei).

Decembrie 2016, comparativ cu Decembrie 2015

Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,4%. Indicele câştigului salarial real, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, a fost de 112,0%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum 

Indicele câştigului salarial real a fost de 108,1% pentru luna decembrie 2016 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 178,5%, cu 13,4 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna noiembrie 2016.

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete, în perioada decembrie 2014 – decembrie 2016

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Decembrie 2016 comparativ cu Noiembrie 2016

În luna decembrie 2016, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna noiembrie 2016. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe sau sărbători, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete cadou), dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de disponibilizările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 36,3% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 30,0% şi 32,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), tranzacţii imobiliare, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport;
  • între 17,5% şi 24,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, colectarea şi epurarea apelor uzate, transporturi pe apă, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicaţii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;
  • între 14,5% şi 16,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea băuturilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna noiembrie de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (-4,1%), respectiv în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (-2,7%).

În sectorul bugetar[3] s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (+20,2%), respectiv în administraţie publică (+4,5%) ca urmare a aplicării prevederilor legale[4] pentru personalul plătit din fonduri publice. În învăţământ, câştigul salarial mediu net a scăzut (-4,9%) ca urmare a începerii vacanţei şcolare şi reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice.

 

*) vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiţii.

[1] calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum

[2] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[3]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”.

[4] Legea nr. 250/2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Cercetat de poliţişti pentru contrabandă cu ţigări

vin feb. 10 , 2017
Polițiștii din Călăraşi au descoperit un transport ilegal cu 6.000 de țigarete. Întreaga cantitate de ţigarete a fost indisponibilizată de poliţişti. La data de 8 februarie a.c., polițiștii de investigare a criminalităţii economice, împreună cu cei rutieri au depistat în trafic, pe raza localității Ştefan Vodă, județul Călăraşi, un autoturism […]