Bugetul Consiliului Judeţean aprobat după discuţii aprinse

Print Friendly, PDF & Email

WP_20150219_002Joi, 19 ianuarie, aleşii judeţeni s-au întrunit în şedinţă ordinară, unde, pe lângă alte proiecte de hotărâre, l-au dezbătut şi pe cel care a vizat aprobarea bugetului judeţului Călăraşi, pentru anul 2015. Dacă în anii anteriori, bugetul judeţului a fost aprobat, fără prea mari bătăi de cap, anul acesta hotărârea ce viza aprobarea veniturilor şi cheltuielilor Consiliuliui Judeţean a dat naştere la discuţii aprinse dar ,,constructive”, după cum a recunoscut chiar Răducu Filipescu, preşedintele acestei instituţii. În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015, pentru bugetul propriu al judeţului Călărași au fost alocate urmatoarele surse: sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului în valoare de 31.295 mii lei, cu următoarele destinaţii: finanțarea sistemului de protecție a copilului, 12.604 mii lei; finanțarea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap, 7.696 mii lei; acordarea de produse lactate şi de panificație, precum și miere de albine pentru elevii din clasele I-VIII, din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal, 7.043 mii lei; cheltuieli aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională, 1.572 mii lei, din care: salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuţiile aferente acestora, 1.279 mii lei- cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţamânt special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala, 61 mii lei- hotărâri judecătorești pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; 232 mii lei pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult din ţară; serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene.

Toate alocările financiare prevăzute în Bugetul judeţului au fost luate în vizor de către consilerul PSD, Liviu Vârtejanu, acesta afirmând că, până anul acesta, dezbaterea Bugetului Judeţului s-a făcut superficial. ,,Până acum, trebuie să recunoaştem că am lucrat prost . Am aprobat nişte cifre şi atât. Niciodată nu ni s-au dat explicaţii detaliate privind sumele care se alocă pentru investiţii sau pentru unele achiziţii”, a spus Vârtejanu. De asemenea, acesta a cerut explicaţii privind oportunitatea realizării unui lift panoramic cu o capacitate de 8 persoane, la noul sediu la Biblioteca Judeţeană, aflat în plină construcţie. În opinia sa, nu se justifică o asemenea investiţie, la acest obiectiv. Răducu Filipescu i-a răspuns că propunerile incluse în Studiul de Fezabilitate privind construcţia acelui lift, de către proiectant, nu vor fi acceptate. Mai mult decât atât, Liviu Vârtejanu a solicitat ca toate studiile de fezabilitate prin care se dă ok-ul pentru investiţii noi, să fie detaliate în ceea ce priveşte sumele ce vor fi alocate. Tot în cadrul şedinţei, Vârtejanu a făcut şi unele amendamente care au fost aprobate de colegii săi. Suma de 190.000 de lei alocată achiziţonării de calculatoare a fost diminuată la jumătate( aproximativ 80.000). Acest lucru presupune faptul că se va cumpăra un număr mai mic de calculatoare şi cu softuri mai puţin costisitoare. A fost aprobat şi amendamentul ce a vizat alocarea sumei de 50.000 de lei pentru Clubul Sportiv Municipal Călăraşi. Achiziţionarea celor trei faimoase autoturisme pentru Consiliul Judeţean a fost amânată pentru trimestrul 2. Iar amendamentele care au vizat alocări suplimentare pentru unele biserici din judeţ nu au trecut de votul consilierilor judeţeni. După două ore de dezbateri aprinse iscate doar de consilierul Liviu Vărtejanu, care a cerut explicaţii atât preşedintelui Filipescu, cât şi reprezentanţiilor corpului tehnic al Consiliului Judeţean, privind sumele ce vor fi cheltuite pentru investiţii şi pentru diferite achiziţii, bugetul judeţului Călăraşi,în valoare de 182560 mii lei, a fost aprobat.

De menţionat este şi faptul că, în cadrul aceleiaşi şedinte, Răducu Filipescu, preşedintele Consiliului Judeţean, a propus colegilor săi un amendament prin care suma alocată modernizării drumului DJ 301, tronson DN1 Mânăstirea Radu Negru, ce se ridica la valoarea de 5.230,4975 mii lei, să fie alocată în întregime construcţiei unei parcări subterane de 300 de locuri, în zona primăriei Călăraşi. Amendamentul a fost aprobat.

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Concepte esenţiale în POLITICĂ* Despre GUVERNARE

lun feb. 23 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Alexis de Tocqueville considera că frica din inima omului, ca fundament al guvernării, este înlăturată doar prin legarea ideii de interes personal de cea a drepturilor generatoare de iniţiativă (Alexis de Tocqueville, Despre democratia in America, 2 volume, traducere de Claudia Dumitru, Humanitas, 1992, p. […]