Bogdan Georgescu:,,În Consiliul Judeţean Călăraşi, se petrec nelegalităţi”

Print Friendly, PDF & Email

Bogdan-Georgescu-2Prin intermediul unei Declaraţii politice remisă presei călărăşene, actualul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Bogdan Georgescu  face unele afirmaţii referitoare la faptul că, în instituţia în care el îşi desfăşoară activitatea, lege nu este respectată.  Redăm mai jos Declaraţia sa politică:

 

,,În şedinţa publică din data de 08.01.2016 a Consiliului judeţean Călăraşi, s-a respins plângerea prealabilă, depusă legal de subsemnat(n.red.-Bogdan Georgescu), pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.179/2015.

Între motivele pentru care am solicitat Consiliului Judeţean reevaluarea legalităţii Hotărârii nr.179/2015 este unul foarte important, care trebuie adus la cunoştinţa publică şi anume nulitatea mandatului de consilier judeţean al doamnei Camelia Ghiveciu, consilier judeţean PNL.

Conform Legii 176/2010, cunoscută drept legea ANI, la art.25(2) „Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data mconstatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

Prin Raportul de evaluare nr. 129686/G/II/20.12.2011, ANI a constatat că doamna consilier judeţean a fost în conflict de interese în anul 2011. Raportul a rămas definitiv prin necontestare în instanţă, fiind comunicat Consiliului Judeţean Călăraşi care a şi aplicat o sancţiune în anul 2012.

La validarea, în iunie 2012, a unui nou mandat al doamnei consilier judeţean Ghiveciu Camelia, membru PNL, autorităţile “au uitat” să comunice existenţa raportului ANI nr.129686/G/II/20.12.2011, rămas definitiv, care determina nelegalitatea validării noului mandat.

Drept urmare, încălcarea prevederilor Legii 176/2010, prin validarea noului mandat pentru doamna Ghiveciu Camelia, s-a făcut cu concursul autorităţilor responsabile.

Faptul că aceleaşi autorităţi care ”au uitat” în iunie 2012 de existenţa Raportului de evaluare al ANI nr.129686/G/II/20.12.2011 semnează în continuare motivări împotriva Legii, chiar pentru proiectul de Hotărâre care sesiza nelegalitatea exercitării mandatului de către respectivul consilier judeţean, mă face să cred că nu mai există niciun control al legalităţii actelor administraţiei publice şi că instituţiile statului care ar trebui să reacţioneze sunt inerte şi incapabile.

Va asigur că voi utiliza calea legală a contenciosului administrativ pentru a ataca Hotărârea nr.179/2015 adoptată de un Consiliu Judeţean incapabil să vadă încălcarea legii, Consiliu dominat de preşedintele Filipescu şeful aparatului de specialitate şi al consilierilor PNL care sunt în majoritate.

Totodată, doresc să transmit public un semnal de alarmă cu privire la nelegalităţile care se petrec la Consiliul Judeţean Călăraşi, la faptul că votul consilierilor este alterat de ascunderea unor elemente definitorii în procesul deliberativ.

 

Consilier Judeţean

Ing. Bogdan George Georgescu”

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Filipescu:,, Prestaţia lui George Iacob, ca prefect, mi se pare slabă”

mie ian. 13 , 2016
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Revenit cu forţe proaspete din vacanţa de sărbători, liderul liberal, Răducu Filipescu,a dat tonul, la început de an, analizelor politice privind activitatea   persoanelor din funcţiile cheie din Călăraşi. În prima conferinţă de presă a prins în malaxorul său de critici,  pe prefectul  judeţului, George Iacob.  […]