Astăzi se aprobă tarifele pentru transportul public local de călători, în municipiul Călărași

Consiliul Local Călărași se va întruni, astăzi, începând cu ora 16.30, pentru a aproba proiectul de hotărâre privind transportul public local de călători în municipiul Călărași,

privind stabilirea tarifului la biletele de călătorie și a abonamentului lunar pentru transportul public local de călători, stabilirea prețului legitimațiilor și a gratuităților pentru pensionari și categorii de persoane pentru care se asigură protecția socială, în conformitate cu prevederile legale.

În proiectul de hotărâre sunt cuprinse următoarele articole:

      Art. 1. Se aprobă stabilirea tarifului la biletele de călătorie pentru transportul public local de călători în municipiul Călărași la prețul de 2 lei/călătorie.

Art. 2. Se aprobă stabilirea prețului abonamentului de călători la 60 de lei pe lună cu posibilitatea acordării pe fracțiuni de lună după cum urmează:10 zile cu prețul de 20 lei, 15 zile cu prețul de 30 de lei sau 20 de zile cu prețul de 40 lei.

Art. 3. Se aprobă un număr de 12 călătorii gratuite pe lună pentru pensionarii cu pensie lunară de maxim 1200 lei reprezentând venitul neimpozabil conform art. 100 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 4. Se aprobă acordarea gratuităților pentru categoriile de persoane pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale.

De menționat că tariful propus la biletele de călătorie pentru transportul public local de călători nu suferă modificări față de cel practicat în acest moment.

Raport

privind stabilirea tarifului la biletele de calatorie  și a abonamentului lunar pentru transportul public local de calatori in municipiul Calarasi, stabilirea pretului legitimațiilor  si gratuităților pentru pensionari și categorii de persoane  pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale

 

Astăzi se aprobă tarifele pentru transportul public local de călători, în municipiul Călărași

In data de 18.07.2017 a fost încheiat cu SC ALI TRANS COM SRL Contractul  de gestiune delegată  prin atribuire directă a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Călăraşi cu nr. 28310. Contractul a fost încheiat potrivit prevederilor HCL nr. 40/23.03.2017.  Durata de valabilitate a contractului de concesiune, pentru transportul public local de călători, este pâna la intrarea in vigoare a  contractului de gestiune delegată, prin concesiune, a serviciului regulat de transport public local urmare organizării unei proceduri competitive ( licitație deschisa/negociere directa) dar nu mai mult  de 2 (doi) ani, de la data semnării contractului , conform art. 28,  alin 2^2  din Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice și conf. art.5, alin.5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului .

Tariful comercial ofertat de operator este de 2,5 lei/călătorie.

Urmare a semnării contractului este necesar a se aproba cât mai urgent tariful subvenționat pentru călătoriile pe cele trei trasee,  prețul abonamentelor  pentru circulația  pe mijloacele de transport local,  cuantumul subvenției pentru persoanele beneficiare ale Legii 448/2006,  numărul de călătorii gratuite pentru pensionari, după caz, și prețul abonamentelor pentru elevi.

Avand in vedere:

– Adresa SC ALI TRANS  COM SRL  nr. 2089/21.07.2017 înregistrată la sediul Primăriei municipiului Călărași sub nr. 28889/21.07.2017 prin care se solicită, în baza Contractului  de gestiune delegată  prin atribuire directă a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Călăraşi nr. 28310/18.07.2017, stabilirea tarifului subvenționat pentru călătoriile pe cele trei trasee , a prețului abonamentelor  pentru circulația  pe mijloacele de transport local, a cuantumului subvenției pentru persoanele beneficiare ale Legii 448/2006, a numărului de călătorii gratuite pentru pensionari, după caz, a prețului abonamentelor pentru elevi, a altor facilități după caz;

– Analiza pretului călătoriilor și al abonamentelor practicate de diverse UAT-uri realizată de  Serviciul de Transport Public Local din cadrul Primariei municipiului Calarasi conform Tabel și documentație atașate ;

–  prevederile art. 3 din Ordinul nr. 272/12.12.2007 pentru aprobarea normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane ;

– Legea 44/1994 republicată privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;

 • Legea 341/2004 a recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989;
 • Decret-Lege nr.118/1990, republicată, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945;
 • Legea 448/2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.

– prevederile art. 17, alin. 1  lit. m) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local care stipuleaza : ,,Consiliul Local are atributii in stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

– prevederile art. 36 alin. 2 lit. d si alin. 6 lit. a pct. 14 din Legea 215/2001 – legea administratiei publice locale ;

Propun aprobarii Consiliului local Calarasi :

 

 1. stabilirea tarifului la biletele de calatorie pentru transportul public local de calatori in municipiul Calarasi la pretul de 2 lei/ calatorie.
 2. stabilirea pretului abonamentului de călători la 60 de lei pe lună cu posibilitatea acordării pe fracțiuni de lună: 10 zile cu pretul de 20 lei , 15 zile cu pretul de  30 de lei sau 20 de zile cu pretul de 40 lei.
 3. Aprobarea unui numar de 12 călătorii gratuite pe lună pentru pensionarii cu pensia lunară de maxim 1200 lei.
 4. acordarea gratuităților pentru categoriile de persoane pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIMAR

Drăgulin Daniel Ștefan

 

Nr. 30410/01.08.2017

                                                                APROBAT,

                                                                PRIMAR,

                                                    DANIEL STEFAN DRAGULIN

  

RAPORT

privind stabilirea tarifului la biletele de calatorie  și a abonamentului lunar pentru transportul public local de calatori in municipiul Calarasi, stabilirea pretului legitimațiilor  si gratuităților pentru pensionari și categorii de persoane  pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale

In data de 18.07.2017 a fost încheiat cu SC ALI TRANS COM SRL Contractul  de gestiune delegată  prin atribuire directă a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Călăraşi cu nr. 28310. Contractul a fost încheiat potrivit prevederilor HCL nr. 40/23.03.2017.  Durata de valabilitate a contractului de concesiune, pentru transportul public local de călători, este pâna la intrarea in vigoare a  contractului de gestiune delegată, prin concesiune, a serviciului regulat de transport public local urmare organizării unei proceduri competitive ( licitație deschisa/negociere directa) dar nu mai mult  de 2 (doi) ani, de la data semnării contractului , conform art. 28,  alin 2^2  din Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice și conf. art.5, alin.5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului .

Tariful comercial ofertat de operator este de 2,5 lei/călătorie.

Urmare a semnării contractului este necesar a se aproba cât mai urgent tariful subvenționat pentru călătoriile pe cele trei trasee,  prețul abonamentelor  pentru circulația  pe mijloacele de transport local,  cuantumul subvenției pentru persoanele beneficiare ale Legii 448/2006,  numărul de călătorii gratuite pentru pensionari, după caz, și prețul abonamentelor pentru elevi.

Avand in vedere:

– Adresa SC ALI TRANS  COM SRL  nr. 2089/21.07.2017 înregistrată la sediul Primăriei municipiului Călărași sub nr. 28889/21.07.2017 prin care se solicită, în baza Contractului  de gestiune delegată  prin atribuire directă a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Călăraşi nr. 28310/18.07.2017, stabilirea tarifului subvenționat pentru călătoriile pe cele trei trasee , a prețului abonamentelor  pentru circulația  pe mijloacele de transport local, a cuantumului subvenției pentru persoanele beneficiare ale Legii 448/2006, a numărului de călătorii gratuite pentru pensionari, după caz, a prețului abonamentelor pentru elevi, a altor facilități după caz;

– Analiza pretului călătoriilor și al abonamentelor practicate de diverse UAT-uri realizată de  Serviciul de Transport Public Local din cadrul Primariei municipiului Calarasi conform Tabel și documentație atașate ;

–  prevederile art. 3 din Ordinul nr. 272/12.12.2007 pentru aprobarea normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane ;

– Legea 44/1994 republicată privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;

 • Legea 341/2004 a recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989;
 • Decret-Lege nr.118/1990, republicată, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945;
 • Legea 448/2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.

– prevederile art. 17, alin. 1  lit. m) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local care stipuleaza : ,,Consiliul Local are atributii in stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

– prevederile art. 36 alin. 2 lit. d si alin. 6 lit. a pct. 14 din Legea 215/2001 – legea administratiei publice locale ;

Propunem aprobarii Consiliului local Calarasi :

 1. stabilirea tarifului la biletele de calatorie pentru transportul public local de calatori in municipiul Calarasi la pretul de 2 lei/ calatorie.
 2. stabilirea pretului abonamentului de călători la 60 de lei pe lună cu posibilitatea acordării pe fracțiuni de lună: 10 zile cu pretul de 20 lei , 15 zile cu pretul de  30 de lei sau 20 de zile cu pretul de 40 lei.
 3. Aprobarea unui numar de 12 călătorii gratuite pe lună pentru pensionarii cu pensia lunară de maxim 1200 lei.
 4. acordarea gratuităților pentru categoriile de persoane pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale.

DIRECȚIA TEHNICĂ

Dir. Exec. Gheorghe Marian

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Nae Valentina

 

DIRECTIA JURIDICĂ,

Dir. Exec. Papazi Nelu

 

ÎNTOCMIT,

Cuzeli Ionuț

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Black & White Motor Fest 2017, la Călărași

joi aug. 3 , 2017
Chopper Academy MC România vă invită la a 7-a ediție a festivalului care va avea loc în weekend-ul 4-6 August 2017, pe malul Dunării, în Călăraşi, Complex Albatros Podul 4 (https://www.albatrospodul4.ro), situat pe Șoseaua Chiciului, nr. 7 . Pe parcursul celor două zile nu vor lipsi berea rece la dozatoare, […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!