Anunţ Primăria Călăraşi: În atenţia solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri pentru tineri

Print Friendly, PDF & Email

COMISIA DE EVALUARE   A SOLICITANȚILOR PENTRU ATRIBUIREA DE TERENURI PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONF. LEGII NR 15/2003

 ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE TEREN PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM PREVEDERILOR  LEGII NR.15/2003

  Vă  invităm să vă prezentați până la data  de  02.03.2015  la Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol si Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Călărași, cu următoarele documente justificative în vederea completării dosarelor :

  • copie de pe cartea de indentitate a solicitantului + a soțului(soției),
  • copie de pe certificatul de căsătorie
  • copie de pe certificatul de naștere al solicitantului
  • copie certificate de naștere ale copiilor
  • copii dupa actele de studii ale solicitantului
  • declarație notarială pe propria răspundere a solicitantului (inclusiv a soțului/soției), în care se menționează că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință sau teren destinat construirii unei locuințe, atât în localitatea în care solicită atribuirea, cât și în alte localități.
  • copie act loc de domiciliu (sau eventual, contract chirie) din care să reiasă suprafața locuibilă
  • copii dupa cărțile de indentitate ale celor care gospodăresc împreună cu solicitantul .
  • declarație pe propria răspundere (pe un format A 4, semnat și datat de solicitant) din care să rezulte domiciliul unde locuiește solicitantul șsi suprafata locuibilă dormitor + sufragerie) în m.p.

Documentele vor  fi  luate în considerare la analizarea și întocmirea listelor de prioritate și repartizare a loturilor.

       În cazul in care nu completați dosarele, comisia va lua în considerare pentru analiza doar vechimea cererii. Dosarele necompletate în termenul de mai sus  vor rămâne în evidența comisiei până la soluționare.

        Relații suplimentare puteți obține pe site-ul Primăriei municipiului Călărași,  pe pagina de web  www.primariacalarasi.ro.

 

 PREȘEDINTE,

COMISIA DE EVALUARE

 

                                              Dulce Marius Grigore

 

 

 

                                                                                      Secretar,

                                                                                       Ciulian Carmen

 

 

Please enter banners and links.

Next Post

Jandarmii au sancţionat 40 de persoane pentru furtul de material lemnos

lun ian. 26 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱În perioada 19 – 23 ianuarie, a.c., jandarmi din cadrul Detaşamentului 3 Jandarmi Olteniţa în colaborare cu organele silvice, au executat mai multe acţiuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale la regimul silvic. Jandarmii şi lucrătorii Ocolului Silvic Mitreni au acţionat în zona pădurii Valea […]