AJOFM Călărași/Locuri de muncă disponibile în Israel

constructiiCetăţenii români pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel. Angajarea se face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel. Protocolul este pus în aplicare de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel.

Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile:

-dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);

-fierari – betoniști, îndoirea fierului (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);

-zidari – faianțari, acoperirea podelelor și pereților cu faianță (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);

-zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.

De asemenea, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să nu fi lucrat anterior în Israel sau sa fi muncit legal în Israel pentru o perioadă de cel puțin doi ani, pe în baza unei vize și a unui permis de muncă în domeniul construcțiilor, dar au părăsit permanent Israelul cu cel puțin patru ani înainte de solicitarea curentă și nu au încălcat, în timpul șederii lor în Israel, condițiile stabilite de permisele și vizele de muncă;
  • să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor;
  • să nu aibă cazier judiciar;
  • să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi;
  • să nu sufere de anumite boli cronice.

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani.

Persoanele interesate se pot înscrie la AJOFM Călărași cu următoarele documente:

– cerere tip;

– curriculum vitae;

– declaraţie – tip;

– copie Carte de identitate;

– copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), după caz;

– copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, dupa caz;

Informații legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă etc. se găsesc pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – www.anofm.ro

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Curtea de Conturi Călărași/Programul after-school nu s-a derulat corect

lun feb. 29 , 2016
În municipiul Călărași, la cele 3 unități școlare care organizează programul „Școală după școală”, Curtea de Conturi Călărași a găsit nereguli în ceea ce privește modul de organizare a activității și plata taxelor și impozitelor către stat. Este vorba de Școala 5, Nicolae Titulescu, Școala 10, Mihai Viteazu, și Liceul […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!