ADR Sud Muntenia a organizat un seminar cu potențialii beneficiari de fonduri pe microîntreprinderi

ADR intalnireNoi proiecte destinate dezvoltării microîntreprinderilor vor primi finanţare, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Cererile de proiecte pot fi depuse la sediul Agenţiei în intervalul 20 martie, ora 10:00 – 17 aprilie, ora 14:00. Bugetul orientativ alocat acestei cereri de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este de 13,55 milioane de euro, a declarat directorul adjunct al Direcţiei de Dezvoltare şi Comunicare din cadrul ADR Sud Muntenia, Daniela TRAIAN.
Deschiderea acestui nou apel de proiecte a fost posibilă datorită realocării fondurilor rămase neacoperite de contractele din cadrul Domeniului major de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.
Ghidul solicitantului consolidat pentru domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” s-a publicat marți, 11 martie 2014 .
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat marți, 18 martie, un Seminar de informare pentru potenţialii beneficiari de fonduri REGIO în vederea sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor. În urma discuțiilor dintre potențialii beneficiari și reprezentanții ADR Sud Muntenia, precum și din activitatea de help-desk a Agenției, a fost întocmită o listă cu răspunsurile la întrebările frecvent întâlnite pentru DMI 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.
Finanţarea microîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuării procesului de
restructurare şi redresare economică a zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraşelor mici şi mijlocii, întrucât acestea creează locuri de muncă şi au flexibilitatea necesară să se adapteze cerinţelor unei economii de piaţă dinamice. În accepţiunea ghidului, microîntreprinderea eligibilă este cea care are până la nouă salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, conform Legii nr. 346/2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare. Ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, având o valoare maximă de 200 de mii de euro, iar pentru societăţile care activează în domeniul transportului rutier valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordat în regim de minimis este de 100.000 de euro. Ajutorul poate fi acordat în ultimii trei ani fiscali – se raportează anul în curs (în care se solicită finanţarea) şi doi ani din urmă. La acest moment puteţi să solicitaţi ajutorul, dacă nu aţi mai primit finanţare în anii 2014, 2013 şi 2012. Acordarea ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului.
Este eligibil solicitantul care a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare. Sunt eligibile societăţile care au început activitatea la 1 ianuarie 2013 şi au încheiat anul financiar la 31 decembrie 2013, cu profit sau profit net din exploatare, altfel societatea nu este eligibilă
Șefa Serviciului Comunicare, Cristina RADU a amintit că în etapa de evaluare tehnică şi financiară a proiectului, solicitanţii vor fi punctaţi. Punctarea a cel puţin unui subcriteriu cu 0 conduce automat la respingerea proiectului. Proiectul trebuie să obţină minimum 3,5 puncte pentru a fi acceptat pentru finanţare.
Fondurile obţinute prin aceste proiecte pot fi folosite pentru achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi şi pentru dotarea microîntreprinderilor cu sisteme IT (hardware şi software). Cererile de finanţare vor fi analizate în ordinea depunerii acestora, până la contractarea întregii sume alocate fiecărei regiuni.
Bugetul orientativ alocat acestei cereri de proiecte, pentru fiecare regiune de dezvoltare în parte, este următorul:
• regiunea Nord-Est: 5,43 de milioane de euro
• regiunea Sud Muntenia: 13,55 de milioane de euro
• regiunea Nord-Vest: 3,88 de milioane de euro.

Please enter banners and links.

Next Post

Feribotul călărăşean a fost, din nou, concesionat

mie mart. 19 , 2014
După trei ani de inactivitate, feribotul „5 Călăraşi”, aflat în administraţia Consiliului Judeţean Călăraşi, a revenit pe linia de plutire. În ultimele luni de zile administraţia judeţului a organizat trei licitaţii pentru concesionarea feribotului călărăşean. Trei firme au cumpărat caietul de sarcini pentru a participa la licitaţie, dar numai una […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!