Activități educativ-recreative în Parcul Tematic din comuna Jegălia

Primăria Jegălia a invitat  locuitorii comunei, dar și pe cei din zonele limitrofe, în urmă cu o săptămână, să participe la activitățile de pictură, desen, muzică, dans, activități practice în natură, pescuit, organizate în cadrul evenimentului – ACTIVITĂȚI EDUCATIV -RECREATIVE, CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII ZONEI PESCĂREȘTI.

Manifestarea s-a desfășurat în Parcul Tematic din comuna Jegălia, asigurând, astfel, sustenabilitatea proiectului depus de comuna Jegălia, în parteneriat cu Organizația Pescărească de Producători „DUNĂREA DE JOS”.

Cele două au realizat în perioada august 2014 – noiembrie 2015, proiectul cu titlul „ÎNFIINȚARE PARC TEMATIC”, finanțat în cadrul Programului Operațional de Pescuit 2007-2013, Axa 4, Strategia de Dezvoltare a teritoriului FLAG Dunărea Călărășeană – Măsura: 2.1.1 –  Îmbunătătirea competitivității zonei de pescuit prin investiții, în vederea îmbunătățirii mediului de viată, acţiunea: acţiunea 3: Activităţi legate de reabilitarea clădirilor existente şi transformarea lor în centre culturale sau muzee legate de pescuit, folclor şi patrimoniu cultural, sau alte activităţi conexe sociale şi culturale.

 Realizarea acestui spațiu multifuncțional, într-o zonă centrală a localității, a condus la îmbunătăţirea calităţii mediului, îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea atractivităţii zonei, din punct de vedere economic şi social, cu efect asupra stimulării dezvoltării economice durabile.

Conform desfășuratorului, activitățile au început la ora 07.00, cu predarea locurilor pentru pescuit, activitate la care au participat peste 25 de persoane. După aprope patru ore, s-a evaluat activitatea, pescarii prezentând publicului capturile, împărtășind, în același timp, celor prezenți, bucuria de a avea acest hobby. De asemenea, cei prezenți la aceasta activitate au consțientizat importanța promovării zonei și faptul că pot contribui astfel la dezvoltarea ei, dar și la păstrarea frumuseților oferite de natură.

Elevii școlilor generale din localitate, precum și alți copii prezenți în zonă, au participat la activități de educație ecologică, activități de informare asupra florei și faunei specifice zonei și anotimpului, concursuri. Peste 90 de persoane au primit diplome și premii din partea organizatorilor. În cadrul concursului de desen s-au evidențiat 10 copii, lucrările acestora fiind premiate și urmând a fi expuse la sediul unor instituții reprezentative din municipiul Călărași, asigurând și prin acest mijloc promovarea investiției realizate în comună.

Activitățile au continuat cu un spectacol de muzică și dans, oferit de formațiile Școlii Generale din comuna Jegălia, acestea fiind aplaudate la scenă deschisă de publicul prezent.

Participanții, atât locuitori ai comunei, cât și vizitatorii, au apreciat activitățile desfășurate și importanța lor, atât pentru educația copiilor cât și pentru dezvoltarea zonei, dar și efortul administrației locale pentru întreținerea investiției.

Tema manifestării a fost legată de promovarea conceptului de ECOTURISM, ca model de valorificare durabilă a resurselor turistice. Ideea a ponit de la faptul că, în ultimul timp, s-a manifestat tot mai pregnant tendinţa dezvoltării industriei turismului, prin întoarcerea sa către natură şi valorile culturale autentice. Ecoturismul reprezintă cea mai valoroasa formă de manifestare a turismului durabil. Această formă de turism are ca scop principal conservarea mediului şi pune accent pe educaţia turiştilor în ceea ce priveşte protejarea şi conservarea mediului. Valorificarea cadrului natural reprezintă una dintre cerinţele fundamentale ale ecoturismului.

Parcul Tematic din comuna Jegălia este un astfel de exemplu și poate fi punctul de plecare pentru dezvoltarea unei rețele de turism rural sau turism ecologic în județul Călărași.

Please enter banners and links.

Next Post

Ciprian Pandea: ,,Ministerul Tineretului și Sportului pune accent pe finanțarea proiectelor”

mar mai 9 , 2017
Tânărul Ciprian Pandea, la numai 30 de ani, a reușit să atingă încă o performanță profesională: numirea sa în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, reprezintă o nouă provocare pe care își dorește să o ducă la capăt, cu succes. În decembrie 2016, la alegerile parlamentare, […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!