170 de milioane de euro este valoarea proiectelor transfrontaliere finalizate, în perioada 2007-2013

euroBiroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria (BRCT Călărași), instituție care asigură Secretariatul Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013) și Controlul de Prim Nivel pentru partenerii români, anunță că la finalul lunii octombrie, valoarea proiectelor finalizate prin PCT Ro-Bg 2007-2013 se ridică la 170 milioane euro, în condițiile în care alocarea financiară totală pentru program, pentru perioada 2007 – 2013, este de 255 milioane euro. Numărul de proiecte contractate pe toate axele prioritare destinate beneficiarilor prin PCT Ro-Bg 2007-2013 este de 178 și din totalul acestora, 129 de proiecte au fost finalizate.

Valoarea cererilor de rambursare depuse la BRCT Călărași, reprezintă 64,57% din alocarea financiară pentru axele prioritare destinate beneficiarilor. Acest procent reprezintă rezultatul preocupării permanente a echipei BRCT Călărași pentru asigurarea sprijinului necesar beneficiarilor (atât partenerilor lideri, cât și partenerilor acestora) în vederea gestionării eficiente și eficace a proiectelor finanțate prin PCT Ro-Bg 2007-2013. Strategia BRCT Călărași privind suportul oferit beneficiarilor programului a ținut cont de experiența acumulată până în prezent și de importanța atingerii țintei de absorbție a fondurilor pentru anul în curs. Cele 28 de întâlniri organizate pe parcursul acestui an cu partenerii din proiectele finanțate au reunit peste 500 de reprezentanți ai beneficiarilor la care se adaugă 143 de fișe întocmite în urma solicitărilor venite din partea partnerilor pentru acordarea de asistență tehnică. În acest mod, echipa BRCT Călărași a demonstrat disponibilitatea transferului de experiență către beneficiari în interesul Programului pentru buna desfăşurare a absorbţiei fondurilor europene.

Eficacitatea implementării PCT Ro-Bg 2007-2013 este rezultatul unei bune colaborări între toți actorii implicați, de la organisme de management la beneficiari, întregul proces de la depunerea unui proiect și până la finalizarea implementării activităților propuse fiind înțeles ca o muncă de echipă. Dincolo de cifre și procente, implementarea PCT Ro-Bg 2007-2013 poartă amprenta unor rezultate concrete ce merită promovate.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectele finanțate, precum și stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, vă invităm să accesați pagina de internet a Programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.

Please enter banners and links.

Next Post

A fost lansat proiectul ,,Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane!"

vin oct. 31 , 2014
Vineri, 31 octombrie, Agenţia Judeţeană de Formare Profesională Călăraşi a lansat proiectul”Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane!”. Implementarea proietului se deruleayă pe o perioadă de 14 luni şi are care bcare parteneri: Asociația pentru Dezvoltare, lnovație, Cultură și Antreprenoriat (ADICA) din comnuna Modelu,Centrul Regional de Formare Frofesională […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!