10 decembrie-Ziua ANOFM

1918-sigla-anofm Cu prilejul zilei ANOFM, preşedinta  agenţiei,Cristina Barbu, a dorit să aducă în atenţie, printr-un mesaj public, importanţa  acestei instituţii ce implineşte astăzi, 10 decembrie, 16 ani de activitate.

,,Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează 16 ani de la prima şedinţă a Consiliului de Administraţie, moment care a pus bazele unei instituţii orientate către piaţa muncii care, de-a lungul timpului a parcurs diferite etape de transformare şi dezvoltare, în demersul său de a se adapta noilor cerinţe şi realităţi ale societăţii româneşti.

ANOFM funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi are rolul de a pune în aplicare politicile şi strategiile guvernamentale privind ocuparea forţei de muncă.

ANOFM este Serviciu Public de Ocupare (SPO), instituţie comună tuturor statelor membre ale Uniunii Europene şi reprezintă un instrument profesionist, folosit cu încredere de toţi cei care doresc să intre pe piaţa muncii sau să evolueze în cadrul acesteia.

Oferirea serviciilor de calitate, creşterea numărului persoanelor angajate şi diminuarea numărului şomerilor sunt deziderate urmărite în activitatea desfăşurată în cadrul ANOFM, atât la nivel central, cât şi în structurile din teritoriu (în cadrul AMOFM Bucureşti şi al celor 41 de agenţii judeţene, respectiv al celor 70 de agenţii locale, cele 159 puncte de lucru şi al celor 8 centre regionale de formare profesională a adulţilor).

Şi în acest an, ANOFM, prin intermediul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, a venit în întâmpinarea solicitărilor de forţă de muncă, primite din partea angajatorilor, prin organizarea de burse ale locurilor de muncă pentru meserii în diferite ramuri de activitate şi pentru grupuri vulnerabile pe piaţa muncii.

Totodată, în primele zece luni ale acestui an, s-au încadrat pe piaţa muncii peste 325.000 persoane, urmare a aplicării cu profesionalism a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă de către specialiştii din cadrul SPO. De asemenea, am continuat să acordăm atenţie deosebită ocupării categoriilor cu dificultăţi de integrare pe piaţa muncii. Pentru multe din persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă perspectivele ocupării acestora sunt, de cele mai multe ori, condiţionate de accesul lor la formare/reconversie profesională. Astfel, în acest an, au fost cuprinse în programe de formare profesională, organizate de ANOFM, peste 33.500 persoane.

Statutul României de ţară membră UE conferă ANOFM deschidere europeană, concomitent cu alinierea la standardele în domeniu. Instituţia noastră a deţinut, anul acesta, preşedinţia Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE), ocazie cu care România a găzduit două acţiuni importante ale acestui organism regional de cooperare. În cadrul acestora s-au dezbătut teme de actualitate şi interes major: Managementul SPO prin utilizarea indicatorilor de performanţă, şi Sisteme utilizate de SPO pentru analiza pieţei muncii – evaluarea impactului măsurilor active şi altor acţiuni pe piaţa muncii.

O atenţie deosebită acordăm îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: creşterea ocupării forţei de muncă (prin diminuarea şomajului, în special a şomajului de lungă durată, a şomajului în rândul tinerilor şi al altor categorii de persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii).

În acest context, contribuim la implementarea proiectului “Garanţia pentru Tineri”, concomitent cu îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 (SNOFM) care îşi propune să atingă ţinta de ocupare stabilită de România pentru anul 2020, şi anume o rată de ocupare de 70% pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani.

Modernizarea instituţiei, adaptarea serviciilor oferite beneficiarilor noştri la cerinţele concrete ale pieţei muncii, precum şi facilitatea accesului acestora la informaţie au continuat şi în acest an, prin intermediul proiectelor cu finanţare europeană implementate de către ANOFM şi structurile sale teritoriale.

Cu acest prilej aniversar, doresc să mulţumesc pentru contribuţia pe care au avut-o la desfăşurarea unei activităţi performante tuturor angajaţilor Serviciului Public de Ocupare din România, membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, partenerilor, colaboratorilor, beneficiarilor noştri, persoane fizice şi juridice.

Nu în ultimul rând, doresc să mulţumesc colaboratorilor şi reprezentanţilor mass-media pentru sprijinul nemijlocit pe care ni le-au acordat şi în acest an, în asigurarea vizibilităţii instituţiei centrale, cât şi a structurilor teritoriale, urmărind dezideratul comun al informării corecte şi la timp a persoanelor interesate de serviciile noastre.

Cristiana Barbu

Preşedinte

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

,,La mulţi ani, ANOFM!”

mie dec. 10 , 2014
Cu ocazia împlinirii a 16 ani de activitate a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, direcţia CRFPA Călăraşi urează ,,,La mulţi ani !”, împliniri personale şi profesionale tuturor colegilor din cadrul Agenţiei şi unităţilor subordonate din ţară. Cu respect, colectivul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor(CRFPA) Călăraşi Ruxandra […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!